Integritetsförklaring

Penshop Europe B.V. - Integritetspolicy

 

Om vår integritetspolicy

Penshop Europe B.V. tar din integritet på högsta allvar. Därför behandlar vi endast data som vi behöver för (att förbättra) våra tjänster och använder omsorgsfullt informationen vi har samlat in från dig och din användning av våra tjänster. Vi kommer aldrig att göra dina data tillgängliga för utomstående parter av kommersiella skäl. Denna integritetspolicy gäller för användning av webbplatsen och de tjänster som Penshop Europe B.V. tillhandahåller där. Startdatumet för när dessa villkor börjar att gälla är 21 februari 2020 och när en ny version publiceras upphör alla tidigare versioner att gälla automatiskt. Detta integritetsmeddelande beskriver vilka av dina personuppgifter som samlas in av oss, i vilka syften dessa data används och villkoren som styr hur dessa data får delas med utomstående parter och vilka dessa utomstående parter är. Vi förklarar även hur vi lagrar dina data och hur vi skyddar dessa data mot missbruk och vilka rättigheter du har i anslutning till personuppgifterna du har försett oss med. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, var vänlig ställ dessa till vår kontaktperson för integritetsärenden, vars kontaktuppgifter anges i slutet av denna integritetspolicy.

 

Angående behandling av personuppgifter

Nedan kan du läsa om sättet vi behandlar dina uppgifter på, var vi lagrar dem (eller instruerar andra att lagra dem för vår räkning), vilken säkerhetsteknologi vi använder och vem som har tillgång till dessa data.

 

Webbutikprogramvara

 

Magento

Vår webbutik utvecklades med programvara som har skapats av Magento. Personuppgifterna du förser oss med för att använda våra tjänster delas med denna part. Magento har tillgång till dina data för att kunna ge oss (teknisk) support, men kommer aldrig att använda dina personuppgifter i något annat syfte. I kraft av avtalet vi har ingått med Magento, är de skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Magento använder cookies för att samla in teknisk information angående din användning av programvaran, men inga personuppgifter samlas in och/eller lagras.

 

Webbhosting

 

Hipex

Vi köper webbhosting och e-posttjänster från Hipex. Hipex behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina personuppgifter för egna syften. Dock kan denna part samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inga personuppgifter. Hipex har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att förhindra förlust och otillåten användning av dina personuppgifter. Enligt avtalet är Hipex bundna av en sekretesskyldighet.

 

Vi använder tjänsterna som erbjuds av Hipex för våra vanliga affärsmeddelanden. Hipex har även vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder i anslutning till detta för att förhindra missbruk, förlust och förvanskning av dina och våra data i så stor utsträckning som möjligt. Hipex har inte tillgång till vår inkorg och vi behandlar all vår e-postkommunikation som hemlig.

 

Betalningsbehandlare

 

MultiSafepay

Slutförandet av (eller delar av) transaktionerna i vår onlinebutik hanteras av MultiSafepay-plattformen. MultiSafepay behandlar dina namn-, adress- och betalningsuppgifter, som exempelvis ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer. MultiSafepay har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. MultiSafepay förbehåller sig rätten att använda dina personuppgifter i syfte att förbättra sina tjänster och dela (anonymiserade) data med tredje parter för att uppnå detta. Alla ovannämnda garantier angående skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av MultiSafepays tjänster som de anlitar tredje parter för att utföra. MultiSafepay behåller inte dina data längre än vad som tillåts av rådande lagstiftning.

 

Omdömen

 

Feedback Company

Vi samlar in recensioner via Feedback Company-plattformen. Om du vill lämna ett omdöme via Feedback Company, måste du uppge ditt namn, adress och e-postadress. Feedback Company delar dessa data med oss, så att vi kan länka omdömet till din beställning. Feedback Company publicerar även dina namn- och adressuppgifter på sin webbplats. Ditt omdöme visas även på Penshops webbplats. I vissa fall kan Feedback Company kontakta dig för att be dig att kommentera ditt omdöme. Om vi bjuder in dig att lämna ett omdöme, kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress och information angående din beställning med Feedback Company. De använder dessa data enbart i syfte att bjuda in dig att skriva ett omdöme. Feedback Company har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Feedback Company förbehåller sig rätten att använda sig av tredje parter för att leverera tjänsten och vi har gett Feedback Company tillstånd till detta. Alla ovannämnda garantier angående skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av Feedback Companys tjänster som de anlitar tredje parter för att utföra.

 

Avsändande och logistik

Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder flera olika budfirmors tjänster för våra leveranser. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn och dina adressuppgifter med dem. Dessa uppgifter används endast för att verkställa avtalet. I händelse av att en sådan budfirma anlitar underleverantörer för att utföra arbetet, måste de i sin tur dela dina uppgifter med underleverantören.

 

Fakturering och bokföring

 

Exact

För att uppdatera vår administration och vår bokföring använder vi oss av Exacts tjänster. Vi delar ditt namn, dina adress- och beställningsuppgifter med dem. Dessa uppgifter används för administrering av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett säkert sätt. Exact har tystnadsplikt och kommer att behandla dina uppgifter som hemliga. Exact använder inte dina personuppgifter i några andra syften än de som beskrivs ovan.

 

Syftet med databehandlingen

 

Det allmänna syftet med behandlingen

Vi använder enbart dina data för vårt tillhandahållande av tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterad till beställningen du har lagt hos oss. Dessutom använder dina uppgifter i (målinriktat) marknadsföringssyfte när du har gett oss tillstånd att göra detta. På så sätt kan vi förbättra din surfupplevelse på vår webbplats. Om du delar data med oss och vi använder dessa data - utöver på din begäran - för att kontakta dig senare, kommer vi uttryckligen att be om ditt tillstånd för detta. Dina data delas inte eller säljs till tredje parter utan anledning. Efter att du har godkänt att cookies placeras på din enhet, kan dina data dock användas för att visa dig relevant reklam. Alla tredje parter är bundna av ett sekretessavtal mellan dem och oss eller en ed eller juridisk skyldighet.

 

Automatiskt insamlade data

Data som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att förbättra våra tjänster. Dessa data (exempelvis din IP-adress, webbläsare och ditt operativsystem) är inte personuppgifter.

 

 

Assistans med skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Penshop Europe B.V. vara skyldiga enligt rådande lagstiftning att dela dina data i anslutning till skatte- eller brottsutredningar av statliga myndigheter. I sådana fall är vi skyldiga att dela dina data, men vi kommer att motsätta oss detta i den utsträckning som rådande lagstiftning tillåter detta.

 

Lagringsperioder

Vi kommer att lagra dina data så länge som du är vår kund. Detta innebär att vi behåller din kundprofil tills du uppger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du meddelar oss detta, kommer vi även att behandla detta som en begäran att "bli bortglömd". På grund av gällande administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor med dina (personliga) data, så vi kommer att behålla dessa data under den tidsperiod som krävs. Dock har de anställda inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi skapade i anslutning till din beställning.

 

Dina rättigheter

Enligt gällande holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad person vissa rättigheter i anslutning till de personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Nedan kommer vi att förklara rättigheterna i fråga och hur du kan utöva dessa rättigheter. För att undvika missbruk kommer vi endast att skicka utdrag och kopior av dina data till dig via den e-postadress som du redan har uppgett till oss. Om du vill få uppgifterna skickade till en annan e-postadress eller exempelvis via vanlig post, kommer vi att be dig att bevisa din identitet. Du kommer att få alla utdrag och kopior av uppgifter i det maskinläsbara format som vi använder i våra system. Du har alltid rätt att göra en anmälan till dataskyddsmyndigheten om du anser att vi har använt dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Åtkomsträtt

Du har alltid rätt till åtkomst till uppgifterna som vi behandlar, eller instruerar andra att behandla, som är relaterade till dig som person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan även skicka en begäran i anslutning till detta till vår kontaktperson för integritetsärenden. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns, kommer vi att skicka en kopia av alla data till dig via den e-postadress du har uppgett till oss, tillsammans med en översikt över de databehandlare som har tillgång till dessa data, där kategorin under vilken vi har lagrat dessa data anges.

 

Rätt till ändring

Du har alltid rätt till ändring av de data som vi behandlar, eller instruerar andra att behandla, som är relaterade till dig som person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan även skicka en begäran i anslutning till detta till vår kontaktperson för integritetsärenden. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns, kommer vi att skicka en bekräftelse av faktumet att dessa data har ändrats till den e-postadress du har uppgett till oss.

 

Rätt att begränsa behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de data som vi behandlar, eller instruerar andra att behandla, som är relaterade till dig som person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan även skicka en begäran i anslutning till detta till vår kontaktperson för integritetsärenden. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns, kommer vi att skicka en bekräftelse till dig via den e-postadress du har uppgett till oss, där vi bekräftar att dessa data inte längre kommer att behandlas av oss tills du upphäver begränsandet.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har alltid rätt att få tillgång till de data som vi behandlar, eller instruerar andra att behandla, som är relaterade till dig som person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan även skicka en begäran i anslutning till detta till vår kontaktperson för integritetsärenden. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran godkänns, kommer vi att skicka dig utdrag eller kopior av samtliga data vi har behandlat eller som har behandlats av andra databehandlare eller tredje parter för vår räkning, till den e-postadress du har uppgett till oss. Vi kommer med största sannolikhet inte att kunna fortsätta tillhandahålla tjänsterna i sådant fall, eftersom säker anslutning av datafiler inte längre kan garanteras.

 

Rätt till att motsätta sig och övriga rättigheter

Om det är tillämpligt har du rätt till att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter av, eller för Penshop Europe B.V.:s räkning. Om du motsätter dig, kommer vi omedelbart att sluta behandla dina data medan ditt klagomål behandlas. Om ditt klagomål är berättigat, kommer vi att göra utdrag och/eller kopior av de data som vi behandlar, eller anlitar andra för att behandla, tillgängliga för dig och därefter avbryta behandlingen permanent. Dessutom har du rätt att motsätta dig att bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina data på ett sätt där denna rättighet gäller. Om du dock tror att så är fallet, var vänlig kontakta vår kontaktperson för integritetsärenden.

 

Cookies

 

Google Analytics

Det amerikanska företaget Google placeras cookies via vår webbplats som en del av deras "Analytics"-tjänst. Vi använder denna tjänst för att ta reda på antalet besökare på vår webbplats och för att skapa rapporter i anslutning till detta. Gällande lagstiftning och regler kan kräva att denna behandlare tillhandahåller åtkomst till dessa data. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar dessa data med Google. Google kan tolka denna information i kombination med andra datauppsättningar och spåra dina rörelser på Internet på detta sätt. Google använder denna information för att erbjuda målinriktad reklam (Adwords) och andra av Googles tjänster och produkter.

 

Tredje part-cookies

I händelse av att programvarulösningar från tredje parter använder sig av cookies, har detta specificerats i detta integritetsmeddelande.

 

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid valfri tidpunkt. Du kommer alltid att kunna läsa den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn påverkar sättet på vilket vi behandlar personuppgifter från dig som vi redan har samlat in, kommer vi att informera dig om detta via e-post.

 

Kontaktinformation

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

4004 LN  Tiel

Nederländerna

Tel. +31(0)85-4012699

E-post info@penshopeurope.com