Garanti och Reklamationer

Garanti
Om din produkt som köpts från oss, blir skadad, kan du returnera den till oss. För alla artiklar från vår webbshop är leverantörens garantitid tillämpbar. Dessa garantier påverkar inte de rättigheter enligt lag som du redan har som konsument.
Skador som faller utanför garantin är:
- Fukt- eller vattenskada
- Skador till följd av felaktig användning
- Slitage av dagligt bruk
- Behandlade produkter

Om du vill returnera en produkt måste du kontakta oss innan leveransen. Detta kan göras via info@onlinepenshop.se
Efter godkännande av denna ansökan kan du returnera produkten till adressen nedan.

Penshop Sverige

Nederländerna

De kostnader som är kopplade till returnerandet av en defekt produkt inom ångerfristen kommer att belasta Penshop.